Služby

DIZAJN

Keďže my naše produkty nielen vyrábame, ale predovšetkým tvoríme, podstatnou súčasťou našej ponuky je interiérový dizajn. Funkčný dizajn je popri kvalite našich výrobkov najvyššou hodnotou. Naše výrobky pre domácnosti aj firmy vyvíjame tak, aby spĺňali kritéria ergonómie a zároveň boli umením vo vašom interiéri. Vytvorte si s nami vlastnú galériu tohto umenia s niektorým z modelov v našej ponuke, alebo na základe kreatívneho individuálneho dizajnu, ktorý pre vás vytvoríme. Pre návrh vo forme vizualizácie sú potrebné rozmery pôdorysu, rozmery zvislých plôch, digitálne fotografie a samozrejme, osobné alebo telefonické konzultácie počas tvorby návrhu. 
Dobrý a kreatívny návrh je vždy závislý na dôvere a úzkej spolupráci medzi nami a vami.

MERANIE

Aby sme mohli prevziať plnú zodpovednosť za to, čo vyrobíme, musia v prípade atypických realizácií naši zamestnanci ešte pred výrobou zmerať vaše steny. Urobia to pomocou laserového merača vzdialeností. 
Priestor, do ktorého sa má umiestniť nábytok alebo naše ďalšie produkty, by mal byť pripravený finálne - hotové omietky a podlaha, elektroinštalácia, atď. Steny, stropy a podlahy by mali byť presné a rovné. Z nekvalitne zrealizovaných stavebných prác alebo ich nedokončenia vyplývajú pre našu výrobu a váš nábytok zbytočné riziká a obmedzenia.

VÝROBA

Naši zamestnanci vyrábajú výrobky pomocou moderných technológií.
Stroje a nástroje svetových výrobcov nám umožňujú vyrábať produkty vysokej kvality a dielenského spracovania. 
Napriek nepretržitým investíciám do nových technológií sa naša špecializovaná výroba nezaobíde bez remeselných zručností 
a potrebného know-how v oblasti výroby. Neustále vzdelávanie a racionalizácia výrobného procesu je každodennou súčasťou našej práce. 

DOPRAVA

Realizujeme interiérovú výrobu v rámci celej SR, ale aj v zahraničí. 
Dovoz vykonávame vo vlastnej réžii. 
Dopravu považujeme v rámci našej výrobnej činnosti za štandard, 
a preto sa zväčša neúčtuje, prípadne sa účtuje paušálne. 

MONTÁŽ

Vyrobené a k vám domov dopravené výrobky veľkého formátu,
ako napríklad kuchyňa, vstavaná skriňa,
či naše DandyDoors, je nevyhnutné namontovať.
Montáž našich výrobkov vykonávajú výlučne naši odborníci.
 

HOTOVÝ VÝROBOK

Dôsledná práca je odmenená perfektným výsledkom.

Našou spoločnou odmenou je váš hotový výrobok DANDELION.