Kiosky (BIZNIS)

Snom každého dobrého obchodníka je predajňa s malou rozlohou (najlepšie do 15m²), dobrou polohou a efektívnym predajom. Tak my chápeme kiosk. 

Hoci ide o malý predajný priestor, nároky na odbyt tovaru sa neznižujú. 

Kiosky navrhujeme a vyrábame tak, aby vás odlíšili od konkurencie a podporili atraktivitu a predaj vášho tovaru. Rôznorodé materiály nikdy nepoužívame samoúčelne, ale vždy za účelom dosiahnutia jediného cieľa: vašich rastúcich tržieb.